KmCat Autoavaluació per a Productors

Aquest formulari està dissenyat per l’autoavaluació dels productors. Creiem en l’honestedat i transparència dels nostres socis productors i amb el pas del temps l’anirem millorant gràcies a les propostes dels mateixos socis productors i també dels socis usuaris.

L’objectiu d’aquestes preguntes és doble. En primer lloc volem ajudar als socis productors a millorar els seus processos productius partint de 5 valors: Proximitat, Sostenibilitat, Transparència, Cooperació i Compromís amb la llengua i la cultura catalana.

En segon lloc volem promoure el consum conscient, oferint als socis usuaris un sistema de segells d’avaluació dels nostres productors.

El qüestionari consta de 25 a 35 preguntes en funció del tipus d’entitat que el respon, però pot ser respost en menys de 10 minuts.

Inicia el formulari aquí

Gràcies per la vostra col·laboració

kmCAT