Calculadora Llar
Calculadora Mobilitat
Calculadora Consums

La millor eina per calcular les emissions de diòxid de carboni (C02) de les nostres activitats quotidianes. També emet certificats d’autoavaluació amb propostes per reduir el nostre impacte sobre el canvi climàtic